0
De winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Fietsverhuur
BICI&BACI s.r.l. is bereid om het bovengenoemde voertuig te huren tegen de overeengekomen prijs met de volgende voorwaarden:
 • Wedstrijden, roekeloze manoeuvres, agressieve aanstellerij en exhibitionisme van welke aard dan ook zijn ten strengste verboden.
 • De gebruiker moet alle regels van het burgerlijk wetboek respecteren, in het bijzonder die van de weg, regels die hij verklaart goed te kennen.
 • Het gebruik van de fiets veronderstelt de lichamelijke conditie van de persoon die de fiets wil gebruiken; de gebruiker erkent bij het huren van de fiets dat hij of zij over de juiste vaardigheden en bekwaamheid beschikt, zonder voorbehoud.
 • Alle schade die voortvloeit uit het verkeer en het gebruik van het gehuurde voertuig is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 • Elke verwonding veroorzaakt door het verkeer en het gebruik van het gehuurde voertuig is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 • De bewaring en de efficiëntie van het gehuurde voertuig vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 • In het geval van een plotseling defect kan niets worden geëist van de huurder; het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het voertuig in orde is, in elke functie, op het moment van de overdracht.
 • In geval van diefstal of onherstelbare schade wordt het voertuig vergoed voor een bedrag van EUR 200,00.
 • In geval van gedeeltelijke, herstelbare schade wordt deze door Lessee vergoed voor een door Lessor te bepalen bedrag, in geval van betwisting door een erkende en vertrouwde reparateur van Lessor.
Scooter huren
BICI&BACI s.r.l. is bereid om het bovengenoemde voertuig te huren tegen de overeengekomen prijs met de volgende voorwaarden:
 • De huurder moet minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.
 • Het voertuig moet uitsluitend door de huurder worden bestuurd, aangezien hij als enige aansprakelijk is voor alle verkeersovertredingen, civielrechtelijk en strafrechtelijk.
 • Het voertuig moet worden ingeleverd op de dag die in het contract staat vermeld; als dit niet gebeurt, wordt dit beschouwd als verduistering (art. 646 van het Wetboek van Strafrecht).
 • De bestuurder is verplicht om alle boetes te betalen die hij tijdens de huurperiode oploopt en om de verhuurder te vergoeden voor alle kosten die deze laatste maakt, of het nu gaat om administratieve, juridische of portokosten (ten bedrage van EUR 20,00 + BTW per boete); hiertoe machtigt hij de verhuurder om, in geval van boetes die na het einde van de huurperiode worden opgelegd, de nodige bedragen in te houden door het bedrag van de creditcard af te schrijven.
 • De huurprijs is exclusief: brandstof, parkeren, boetes, wegslepen bij een ongeval of door de autoriteiten en schade aan het voertuig.
 • In geval van schade aan derden (personen en eigendommen) dekt de verzekering tot € 3 miljoen (met een eigen risico van € 260,00 + BTW).
 • De huurder moet de algemene staat van het voertuig controleren voordat het wordt opgehaald.
 • Het voertuig moet worden teruggebracht naar dezelfde plaats waar het werd opgehaald.
 • De huurder verklaart dat hij/zij in staat is om het voertuig te besturen en bekend is met de regels van de Italiaanse verkeersregels.
 • Het voertuig is uitgerust met een antidiefstalslot en ketting met hangslot. In geval van diefstal is de huurder een eigen risico verschuldigd dat gelijk is aan het bedrag van de borg die als zekerheid is achtergelaten.
Open the chat
1
Do you need help?
Welcome to BICI&BACI
Can we help you?
MESSAGES ONLY